İngiltere vizesi başvurusu İngiltere Konsolosluğu için direkt yapılamamakla birlikte belgelerin tamamlanıp, tercümelerinin yapılıp, başvuru formlarının doldurulup, randevularının alınması sonrasında Vize Başvuru Merkezi’ne yapılmaktadır. İngiltere vizesi başvuruları oldukça kapsamlı ve karmaşık yapıda olduğu için CSS Legal uzmanları aracılığı ile başvuru yapılması olası bir vize reddi ihtimalini en aza düşürecektir.

İngiltere Konsolosluğu İngiltere Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de İngiltere’yi temsilen; İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul, İngiltere Büyükelçiliği Ankara, İngiltere Konsolosluğu İzmir, İngiltere Muavin Konsolosluğu Antalya ve İngiltere Fahri Konsoloslukları bulunmaktadır. Bu birimlerden yalnızca İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul’un İngiltere vizesi vermede bir rolü bulunmaktadır. CSS Legal Danışmanlık uzman kadrosu ile İngiltere vizesi başvuru süreçlerini profesyonel bir şekilde yönetmekte olan özel bir firmadır.

Türkiye’deki konsolosluk birimleri ve görevleri şu şekildedir;

1.İngiltere/İngiliz Konsolosluğu Ankara: Ankara’da İngiltere temsilciliği olarak İngiltere Konsolosluğu değil İngiltere Büyükelçiliği bulunur. 

2.İngiltere/İngiliz Konsolosluğu İstanbul: İstanbul’da İngiltere Konsolosluğu birimi olarak İngiltere Başkonsolosluğu bulunmaktadır ve vize vermede tek yetkili birim burasıdır.

3.İngiltere/İngiliz Konsolosluğu İzmir: İzmir’de bir İngiltere Konsolosluğu birimi bulunmakla birlikte, bu birimin vize başvuruları ile ilgili herhangi bir görevi yoktur.

4.İngiltere/İngiliz Konsolosluğu Gaziantep: Gaziantep’te İngiltere Konsolosluğu birimi bulunmamakla birlikte İngiltere vizesi başvurusu yapacak kişiler CSS Legal Gaziantep ofisinde vize işlemlerini başlatabilirler.

5.İngiltere/İngiliz Konsolosluğu Bursa: Bursa’da herhangi bir İngiltere Konsolosluğu birimi bulunmamakla birlikte İngiltere vizesi başvurusu yapacak kişiler Bursa’ya en yakın olarak CSS Legal İstanbul ofisinden vize işlemlerini başlatabilirler.

6.İngiltere/İngiliz Konsolosluğu Antalya: Antalya’da İngiltere Muavin Konsolosluğu bulunmakla birlikte bu konsolosluk haftanın belli günlerinde işlem yapmaktadır. Detaylı bilgi için CSS Müşavirlik ofisleriyle iletişime geçilebilir.

7.İngiltere/İngiliz Konsolosluğu Adana: Adana’da İngiltere Konsolosluğu bulunmamaktadır. İngiltere vizesi başvurusu yapacak kişiler, Adana’ya en yakın CSS Legal Gaziantep ofisinden vize işlemlerini başlatabilirler.

8.İngiltere/İngiliz Büyükelçiliği Ankara: Ankara’da İngiltere vize işlemlerini yürüten bir konsolosluk birimi olmayıp vize başvuruları; belgelerin tamamlanması, tercümelerinin yapılması, başvuru formlarının doldurulması, varsa başvuru/vize harcı ve diğer ödemelerinin yapılması ve vize randevularının alınması sonrasında incelenmek üzere İngiltere Vizesi Başvuru Merkezi aracılığıyla konsolosluğa gönderilmektedir. CSS Legal şikayet edilen İngiltere vizesi başvuru şartlarının zorlayıcı ve karmaşık olmasına karşın müşterileri için tüm bu süreçleri uzman kadrosuyla yöneterek vize alınması noktasında olumlu bir rol oynamakta olan başarılı bir danışmanlık şirketidir.

9.İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul: İstanbul’da bulunan İngiltere Başkonsolosluğu İngiltere vizesi başvurularının değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı tek konsolosluk birimdir. Ancak başvurular direkt İngiltere Konsolosluğu nezdinde yapılamamaktadır. CSS Legal yorum ve analiz gerektiren tüm İngiltere vizesi başvuru aşamaları için danışmanlık hizmeti veren Londra merkezli özel bir firma olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İngiltere vizesi, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ve İngiltere Vizesi Reddine İtiraz başvurularında uzmanlaşmış CSS & Co Legal Services, kişilerin vize işlemleri sırasında karşılaşılabilecek sorunların kolayca üstesinden gelinmesinde de önemli rolü olan başarılı bir danışmanlık firmasıdır.

İngiltere’de eğitim almak isteyen kişiler ise, eğitim programlarına uygun olan İngiltere öğrenci vizesi başvurusu için CSS Legal uzmanlarıyla işlemlerini yürütebilmektedir. İngiltere’de eğitim almak ve okul kayıt işlemleri için ise Student Portal International uzmanlarıyla iletişime geçilmesi kapsamlı ve karmaşık olan İngiltere öğrenci vizesi sürecini de kolaylaştıracaktır.