Kayseri Hukuk Bürosu, Boşanma başvurusunda bulunurken, boşanmanın nedenini zina ve evliliğin temeli olarak göstermek sizin için en iyisi olacaktır. Zina nedeniyle boşanma durumunda, yargıç zina eşinin hisse miktarını azaltmaya veya kaldırmaya karar verebilir. Daha az kusurlu sanığın davaya itiraz etme hakkı yoktur. Eğer hakkı suistimal varsa, itirazı reddetti. Kişinin hakkın kötüye kullanılmasına karşı itirazı, yabancı bir mahkemede boşanmaya karar veren kişinin muhalefetidir.

Evlilikler Birliğinin devamında, sanıklar ve çocuklar için korumaya değer bir fayda olmamalıdır. Gerçek ayrılık nedeniyle boşanma, medeni hukuk tarafından düzenlenen mutlak bir boşanmanın sebebidir. Buna göre, boşanma davasını herhangi bir nedenle reddetmeye karar verilirse ve her ne sebeple olursa olsun ortak yaşam yeniden tesis edilemezse.

Kayseri Hukuk Bürosu

Evlilik birliği temelden sarsılacak ve boşanma eşlerden birinin talebi üzerine kararlaştırılacaktır. Gerçek ayrılık nedeniyle boşanma koşulları aşağıdaki gibidir: reddedilen boşanma davası reddetme nihai karar olmalıdır. Reddetme kararından bu yana en az üç yıl geçmiş olmalı. Ortak yaşam, reddetme kararından sonra yeniden kurulmamalıdır. Boşanma davan hakkındaki mahkeme kararı nihai bir karar değildir. Bu kararın kesin olması için, temyiz süresi ya temyiz olmaksızın geçmeli ya da temyiz kararı Yargıtay tarafından onaylanmalıdır. Bununla birlikte, dava feragat edilirse, davanın sona erme tarihi fesih tarihidir. Yasal bir çözüm olmadan bir karar nihai bir karar olarak adlandırılır. Eşinizle birden fazla boşanma davanız varsa, üç yıllık sürenin gerçekleştiği davaya dayanarak davayı açmalısınız. Örneğin, iki tarihte iki boşanma davası açtınız.

Birr Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

İlki reddetmeye karar verildi. Açık değil ve Yüksek Mahkeme hala araştırıyor. İkincisi, ret kararı kesinse, davanızı ikinci dava temelinde dosyalamanız gerekir. Feragat nedeniyle reddedilen boşanma davaları da gerçek ayrılık nedeniyle boşanma davaları için temel olabilir. Bu durumda, üç yıllık bekleme süresinin başlangıç tarihi fesih tarihidir. Eşinizin soyadını kullanma hakkınız varsa, soyadınızı kullanmanın eşinize zarar vermeyeceğini kanıtlarsanız, aile.

Mahkemesi tarafından isteğiniz üzerine eşinizin soyadını taşımanız istenebilir. Yabancı mahkemelerde boşanma yabancı mahkeme tarafından verilen orijinal boşanma kararı mühürlenmeli ve ıslak olarak mühürlenmelidir. Karar ayrıca apostil yorumuna eklenmelidir. Gerekli belgeler: yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleştiğini gösteren bir yorum veya belge. Yabancı mahkeme kararının Türkçe çevirisi. Çeviri yeminli tercüman ile yapılmalı ve noter veya konsolosluk tarafından onaylanmalıdır. Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için.