Toz Boya Ekipmanları, Temizleme ve ön işleme boyamadan mükemmel bir sonuç elde etmek için boyanacak parçanın temizlenmesi ve önceden işlenmesi gerekir. Parça temizliğinde kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Asidik temizleyiciler inorganik safsızlıklar için iyi performans gösterirken alkali temizleyiciler organik safsızlıklara daha uygundur. Yağ tüketen kimyasallar diğer organik safsızlıklar için kullanılır. Fosfatlama genellikle bu temizleme işleminden sonra gereklidir. Ancak mimari uygulamalarda kullanılan alüminyum profiller için kromik asit çözeltisi geçen daha iyi sonuçlar verir.

Toz Boya Fırınları, Boya uygulaması toz boya uygulaması elektrostatik tabanca ile yapılır. Bu amaçla corona ve tribo için iki tip tabanca mevcuttur. Toz silahı Korona tipi tabancaya bırakırken tabancanın ucunda bulunan yüksek voltajlı bir elektrot sayesinde elektrostatik olarak negatif olarak şarj edilir. Boyanacak parça topraklandığından elektrostatik olarak monte edilen boya parçaya kolayca yapışır. Bununla birlikte bazen Faraday etkisi çok girintili ve çıkıntılı parçalarda ortaya çıkar ve tozun çukur alanlarına girmesi sorunlu olabilir. Bu durumlarda Tribo tipi tabancalar kullanılır.

Toz Boya Tesisleri, Bu tip tabancada boya sadece yüksek gerilim uygulaması olmaksızın sürtünme ile pozitif yük ile yüklenir. Toz boya kabinleri ve filtre sistemleri için karbon dioksit Yangın söndürme sistemleri toz boya siklon ve filtre grupları CO2 Yangın söndürme sistemi patlama riski olan alanlarda sistemin güvenliği için kullanılmalıdır. Wagner PCA C4 Corona sistemi toz boya tabancası ve elektrostatik güç ünitesi son teknoloji sistemlerdir.

Toz Boya Tabancası, Elektrostatik toz boya tesisatında kullanılan güç üniteleri hem Korona hem de Tribo sistemine göre çalıştırılabilir. Bugün Türkiye’de Corona sistemine uygun toz boya ağırlığı ancak önümüzdeki yıllarda Tribo sistemine uygun boya üretimi geçecek ve Tribo özellikli toz boya sistemlerinin bertaraf edilmesi bu boyaların gündeminde yer alacaktır.

Boya Makinası, Bu bilinç size her iki sistemde de uyarlanabilen güç ünitesini sağlar Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta güç ünitelerinin koruma sınıfının IP 64 sınıfına sahip olmasıdır. Bu koruma sınıfına sahip olmanın en büyük avantajı makinenin her türlü voltaj artışında ve azalmasında.

Kurutma Fırını, kendini koruyarak sistemi otomatik olarak hasardan kurtarmasıdır. Wagner grubunun en son teknolojisiyle üretilen bu yeni sistemde kullanılan tabanca ve güç ünitesi mesafeye göre amper ve voltajı otomatik olarak belirlemek için tabanca ile iş parçası arasındaki mesafeyi ayarlar.